چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 03 شوال 1441
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

راهنمای تکمیل فرم شماره 1 و شماره 2 آمار اورژانسهای بیمارستانی

راهنمای تکمیل فرم شماره 1 و شماره 2  آمار اورژانسهای بیمارستانی راهنمای تکمیل فرم شماره 1 و شماره 2 آمار اورژانسهای بیمارستانی
سه شنبه 7 آبان 1392

فرم جدید گزارش عوارض ناشی از تزریق خون

فرم جدید گزارش عوارض ناشی از تزریق خون فرم جدید گزارش عوارض ناشی از تزریق خون
چهارشنبه 17 مهر 1392

هشدار در خصوص تغییر منبع داروهای با شاخص درمانی باریک

هشدار در خصوص تغییر منبع داروهای با شاخص درمانی باریک هشدار در خصوص تغییر منبع داروهای با شاخص درمانی باریک
چهارشنبه 17 مهر 1392

آئین نامه استاندارد داروئی بخش اورژانس - ویرایش پنجم - مرداد 1392

آئین نامه استاندارد داروئی بخش اورژانس - ویرایش پنجم - مرداد 1392 آئین نامه استاندارد داروئی بخش اورژانس - ویرایش پنجم - مرداد 1392
پنجشنبه 17 مرداد 1392

گزارش عملکرد نظام مراقبت ازخون وگزارش 1567 مورد عارضه مرتبط با تزريق خون و فرآورده ها دربیمارستانهای

گزارش عملکرد نظام مراقبت ازخون وگزارش 1567 مورد عارضه مرتبط با تزريق خون و فرآورده ها دربیمارستانهای گزارش عملکرد نظام مراقبت ازخون وگزارش 1567 مورد عارضه مرتبط با تزريق خون و فرآورده ها دربیمارستانهای کشورتا پایان سال1391
دوشنبه 24 تير 1392

"جهت دریافت دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس (دیتا) به قسمت دستورالعمل ها مراجعه فرمائید."

"جهت دریافت دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس (دیتا) به قسمت دستورالعمل ها مراجعه فرمائید." "جهت دریافت دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس (دیتا) به قسمت دستورالعمل ها مراجعه فرمائید."
يکشنبه 26 خرداد 1392

دریافت گواهی شرکت در دومین جشنواره حاکمیت بالینی ونخستین کنگره بین المللی حاکمیت بالینی وایمنی بیمار

دریافت گواهی شرکت در دومین جشنواره حاکمیت بالینی ونخستین کنگره بین المللی حاکمیت بالینی وایمنی بیمار دریافت گواهی شرکت در دومین جشنواره حاکمیت بالینی ونخستین کنگره بین المللی حاکمیت بالینی وایمنی بیمار
سه شنبه 21 خرداد 1392

دریافت فایل مصادیق حاکمیت بالینی 1392

دریافت فایل مصادیق حاکمیت بالینی 1392 دریافت فایل مصادیق حاکمیت بالینی 1392
سه شنبه 21 خرداد 1392

اطلاعاتی درخصوص اعتباربخشی بیمارستانها - برنامه ریزی استراتژیک - برنامه ریزی عملیاتی و . . .

اطلاعاتی درخصوص اعتباربخشی بیمارستانها - برنامه ریزی استراتژیک - برنامه ریزی عملیاتی و . . . اطلاعاتی درخصوص اعتباربخشی بیمارستانها - برنامه ریزی استراتژیک - برنامه ریزی عملیاتی و . .
يکشنبه 29 ارديبهشت 1392

جشنواره استانی حاکمیت بالینی:

جشنواره استانی حاکمیت بالینی: جشنواره استانی حاکمیت بالینی:
دوشنبه 14 اسفند 1391