سه شنبه 13 خرداد 1399 - 09 شوال 1441
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

دریافت CD های آموزشی حاکمیت بالینی

دریافت CD های آموزشی حاکمیت بالینی دریافت CD های آموزشی حاکمیت بالینی
سه شنبه 31 مرداد 1391

دوره آموزشی استقرار هموویژلانس واستانداردهای مراقبت ازخون

دوره آموزشی استقرار هموویژلانس واستانداردهای مراقبت ازخون دوره آموزشی استقرار هموویژلانس واستانداردهای مراقبت ازخون
شنبه 3 تير 1391

ملاک های دومین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی

ملاک های دومین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی ملاک های دومین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی
سه شنبه 30 خرداد 1391

فایل متن آموزشی راهنمای کشوری مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ( CCHF )

فایل متن آموزشی راهنمای کشوری مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ( CCHF ) فایل متن آموزشی راهنمای کشوری مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ( CCHF )
يکشنبه 28 خرداد 1391

فرم گزارش اطلاعات اورژانس بیمارستانی

فرم گزارش اطلاعات اورژانس بیمارستانی فرم گزارش اطلاعات اورژانس بیمارستانی
شنبه 20 خرداد 1391

اولین همایش دانشجویی حاکمیت بالینی و ارتقای مستمر کیفیت

اولین همایش دانشجویی حاکمیت بالینی و ارتقای مستمر کیفیت اولین همایش دانشجویی حاکمیت بالینی و ارتقای مستمر کیفیت
پنجشنبه 31 فروردين 1391

بسته آموزشی دوره ضمن خدمت استانداردهای حیاتی ایمنی بیمار

بسته آموزشی دوره ضمن خدمت استانداردهای حیاتی ایمنی بیمار بسته آموزشی دوره ضمن خدمت استانداردهای حیاتی ایمنی بیمار
پنجشنبه 31 فروردين 1391

دستورالعمل بهبود وارتقا’ خدمات کیفی اورژانسهای بیمارستانی - نامه شماره 815/400/د وزارت بهداشت ودرمان

دستورالعمل بهبود وارتقا’ خدمات کیفی اورژانسهای بیمارستانی - نامه شماره 815/400/د وزارت بهداشت ودرمان دستورالعمل بهبود وارتقا’ خدمات کیفی اورژانسهای بیمارستانی - نامه شماره 815/400/د وزارت بهداشت ودرمان
پنجشنبه 31 فروردين 1391

اندازه پایه شاخص های اورژانس بیمارستانی

اندازه پایه شاخص های اورژانس بیمارستانی اندازه پایه شاخص های اورژانس بیمارستانی
شنبه 26 فروردين 1391

فرمهای نظرسنجی واحد طرح تكريم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشكي تبريز

فرمهای نظرسنجی واحد طرح تكريم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشكي تبريز فرمهای نظرسنجی واحد طرح تكريم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشكي تبريز
شنبه 26 فروردين 1391