يکشنبه 29 فروردين 1400 - 05 رمضان 1442
تاریخ : چهارشنبه 23 بهمن 1392     |     کد : 59

جهت دریافت "منتخب مقالات و پوسترهای کنگره ملی آموزش به بیمار "به منوی آموزش و جهت دریافت "بسته فرم

جهت دریافت "منتخب مقالات و پوسترهای کنگره ملی آموزش به بیمار "به منوی آموزش و جهت دریافت "بسته فرم اخذ رضایت آگاهانه" به منوی دستورالعمل ها مراجعه فرمایید.