پنجشنبه 30 خرداد 1398 - 16 شوال 1440
تاریخ : چهارشنبه 23 بهمن 1392     |     کد : 59

جهت دریافت "منتخب مقالات و پوسترهای کنگره ملی آموزش به بیمار "به منوی آموزش و جهت دریافت "بسته فرم

جهت دریافت "منتخب مقالات و پوسترهای کنگره ملی آموزش به بیمار "به منوی آموزش و جهت دریافت "بسته فرم اخذ رضایت آگاهانه" به منوی دستورالعمل ها مراجعه فرمایید.