دوشنبه 12 خرداد 1399 - 08 شوال 1441
تاریخ : چهارشنبه 23 بهمن 1392     |     کد : 59

جهت دریافت "منتخب مقالات و پوسترهای کنگره ملی آموزش به بیمار "به منوی آموزش و جهت دریافت "بسته فرم

جهت دریافت "منتخب مقالات و پوسترهای کنگره ملی آموزش به بیمار "به منوی آموزش و جهت دریافت "بسته فرم اخذ رضایت آگاهانه" به منوی دستورالعمل ها مراجعه فرمایید.