يکشنبه 29 فروردين 1400 - 05 رمضان 1442
تاریخ : دوشنبه 24 شهريور 1393     |     کد : 65

" برگزاري كنفرانس علمي يك روزه « برنامه قوانين و مشكلات حقوق حرفه اي پزشكي

" برگزاري كنفرانس علمي يك روزه « برنامه قوانين و مشكلات حقوق حرفه اي پزشكي - رضايت آگاهانه» مورخه 26/6/93 تعریف و کلیات و بعد اخلاقی رضایت آگاهانه - دکتر بهرام صمدی راد رضایت آگاهانه در افراد بدون ظرفیت تصمیم گیری رضایت آگاهانه در اورژانس رضایت آگاهانه در جراحی عدم اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی در اورژانس های بیمارستانی راهنماها و دستورالعمل های ایمنی بیمار: Communication during Patient Hand-Over Hand Hygiene in Health Care Medication Reconciliation Misconnection Patient Fall Patient Identification Prompt Sterilization SSC (Safe Surgery Guideline) "راهنمای مستندسازی فرم های پرونده های پزشکی"،"فرآیند و فلوچارت طراحی و اصلاح فرم های پرونده پزشکی بیماران" ، "مکاتبه همسان سازی برچسب های داروئی" "راهنمای مستندسازی فرم های پرونده های پزشکی"،"فرآیند و فلوچارت طراحی و اصلاح فرم های پرونده پزشکی بیماران