چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 16 رمضان 1440
تاریخ : شنبه 5 مهر 1393     |     کد : 67

عدم اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی در اورژانس های بیمارستانی

عدم اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی در اورژانس های بیمارستانی