سه شنبه 13 خرداد 1399 - 09 شوال 1441
تاریخ : شنبه 5 مهر 1393     |     کد : 67

عدم اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی در اورژانس های بیمارستانی

عدم اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی در اورژانس های بیمارستانی