چهارشنبه 5 تير 1398 - 22 شوال 1440
تاریخ : شنبه 5 مهر 1393     |     کد : 67

عدم اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی در اورژانس های بیمارستانی

عدم اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی در اورژانس های بیمارستانی