سه شنبه 28 ارديبهشت 1400 - 05 شوال 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با تریاژ

نکات کلیدی دستورالعمل تریاژ بیمارستانی

مطالب/ نکات کلیدی دستورالعمل تریاژ بیمارستانی

                           
      نکات کلیدی دستورالعمل تریاژ بیمارستانی  .
شنبه 14 آذر 1394
دستورالعمل و فرم کشوری تریاژ

مطالب/ دستورالعمل و فرم کشوری تریاژ

                           
      دستورالعمل و فرم کشوری تریاژ دستورالعمل و فرم کشوری تریاژ
شنبه 7 تير 1393
جدول اطلاعات عمومی اورژانس و دریافت اطلاعات تریاژ

مطالب/ جدول اطلاعات عمومی اورژانس و دریافت اطلاعات تریاژ

                           
      جدول اطلاعات عمومی اورژانس و دریافت اطلاعات تریاژ جدول اطلاعات عمومی اورژانس و دریافت اطلاعات تریاژ
دوشنبه 2 تير 1393
دستور العمل ها

صفحات/ دستور العمل ها

                           
      دستور العمل ها
يکشنبه 13 شهريور 1390