شنبه 29 خرداد 1400 - 08 ذو القعدة 1442
 منوی اصلی
 
  دوره های اعتباربخشی 1392

بيان كليات سنجه هاي اعتباربخشي "نحوه تدوين و به كارگيري كتابچه ايمني شغلي و بهداشت محيط در بيمارستانها": 

1- "ایمنی وسلامت شغلی" سرکار خانم اصغری

2 - کتابچه ایمنی شغلی و بهداشت محیط در بیمارستانها :

          Air Quality and Outdoor Activity Guidance for Schools

          EH&OHS

          Poplic Health Book

          استانداردهای خروجی فاضلاب

          اصول کلی بهداشت محيط در مراکز بهداشتی درمانی

          اصول گندزدايی و کنترل عفونت در مراکز بهداشتی و درمانی

          اصول گندزدایی

          اظهارنامه بی خطرسازی پسماند عفونی و تیزوبرنده

          ايمني سلامت شغلي

          آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

          بهداشت محیط

          بهداشت مواد غذایی در بیمارستانها

          چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستان

          دستور العمل مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشکی ویژه در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و در مانی و ضوابط واگذاري آن به اشخاص حقیقی و حقوقی

          دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاههای بی خطرسازپسماند

          دستورالعمل ضدعفونی تجهیزات، وسایل پزشکی در مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری

تومورهای داخلی ستون فقرات

مدیریت خطر و ایمنی بیمار

راهنماي کشوري مدیریت

          راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی

          ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته

          قانون مدیریت پسماندها

          کتابچه آموزشی آشنایی با اصول کنترل عفونت در بیمارستان دکترشریعتی

          کتابچه ایمنی و سلامت شغلی و بهداشت محیط- اهواز

          کتابچه بهداشت محیط ، ایمنی و سلامت شغلی - مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری

          کتابچه بهداشت محیط-استان

          مخازن آب بیمارستان

          نحوه تکمیل و ارائه اظهارنامه بي خطرسازي پسماند عفونی و تیز و برنده

          نقش بهداشت محیط در بیمارستان

فرم آموزش به بیمار و راهنمای فرم آموزش به بیمار و فرم ارزيابي بيمار توسط پرستار و همچنین  راهنمای فرم ارزيابي بيمار توسط پرستار


بیان کلیات سنجه های اعتباربخشی ارزیابی بیمار در بیمارستان:
فرم ارزيابي بيمار توسط پرستار

راهنمای فرم ارزيابي بيمار توسط پرستار

بیان کلیات سنجه های برنامه استراتژیک ، عملیاتی وبهبودکیفیت دربیمارستانها :
 Accriditation (DR.Tabrizi) 

QI (Quality Improvement) 

بیان کلیات سنجه های محورهای مدیریت کارکنان و PDP دربیمارستانها :  
(((   PDP  )))
نوشته شده توسط   مهندس علی اکبرابهری - ستادحاکمیت بالینی
نظرات شما
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :
refresh captcha
 
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید  
 
 لینکها
 
اوقات شرعی