دوشنبه 12 خرداد 1399 - 08 شوال 1441
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392     |     کد : 58

جمع آوری اطلاعات رجیستری پروژه ارزیابی عملکرد نظام سلامت استان آذربایجان شرقی از نظر شاخص های عملکرد

جمع آوری اطلاعات رجیستری پروژه ارزیابی عملکرد نظام سلامت استان آذربایجان شرقی از نظر شاخص های عملکردی حاکمیت بالینی


جمع آوری اطلاعات رجیستری پروژه ارزیابی عملکرد نظام سلامت استان آذربایجان شرقی از نظر شاخص های عملکردی حاکمیت بالینی